Tworzymy przydomowe oczyszczalnie ścieków o wydajności od 1 do 2 m3/d.

Bionor B5
od 4 do 6 mieszkańców

Bionor B10
od 5 do 10 mieszkańców

 • Technologia SBR (wsadowe oczyszczanie ścieków)
 • wysoki stopień oczyszczania ścieków (powyżej 95%)
 • stabilność procesu oczyszczania
 • możliwość ekonomicznego wykorzystania oczyszczonych ścieków
 • realne rozwiązanie kwestii osadów (suszarnie osadów + możliwość kompostowania)
 • niskie koszty operacyjne
 • automatyzacja i kontrola procesu
 • niezawodność działania
 • wysoka elastyczność pod względem przepustowości
 • łatwy dostęp do wszystkich urządzeń oczyszczalni

Nasza nowoczesna oczyszczalnia przydomowa nie wymaga :

 • osadników wstępnych
 • okresowego usuwania płynnego szlamu
 • drenażu infiltracyjnego
 • stosowania biopreparatów

Nasze oczyszczalnie ścieków posiadają certyfikat zgodności
z normą PN-EN 12566-3:2005+A2:2013, potwierdzony badaniami
przeprowadzonymi przez notyfikowane laboratorium.


Specyfikacja techniczna

Oczyszczalnia pracuje na zasadzie osadu czynnego w układzie SBR – porcjowego oczyszczania ścieków. Ścieki gromadzone są w zbiorniku retencyjnym, a następnie są pompowane w sposób cykliczny do reaktora biologicznego, gdzie następuje ich biologiczne oczyszczenie. Następnie odprowadzone są do odbiornika (ciek wodny, studnia chłonna, drenaż rozsączający), a osad nadmierny kierowany jest do suszarek osadu. Po wysuszeniu osad może być kompostowany wraz z innymi odpadami gospodarskimi, lub wywieziony na wysypisko odpadów.

Przykładowe umieszczenie oczyszczalni w pomieszczeniu:

Każdego z naszych klientów traktujemy indywidualnie, z pełnym zaangażowaniem i profesjonalizmem. Zapytaj o naszą ofertę już dziś, a nasi eksperci chętnie przygotują dla Ciebie spersonalizowaną propozycję, dostosowaną do specyfiki Twojej działalności i do Twoich oczekiwań.

Zaufaj profesjonalizmowi naszego zespołu
i razem twórzmy lepszą przyszłość!

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Imię i nazwisko:
Wybrana ilość: 0
Posiadam: