Biovacuum erbjuder tjänser som garantiservice, eftergarantiservice av reningsverk som arbetar i olika teknologier. Vi också utför service av avloppspumpstationer och andra anläggningar i avloppsreningsverk.
Om Du har problem med avloppsreningsverk,  ber vi Dig att kontakta oss. Vi kommer säkert att lösa Ditt problem. Biovacuums anställda har stora tekniska kunskaper som är baserade på stor erfarenhet.

Våra tjänster:

 • uppstart av processer.
 • avjälpande av fel på verket.
 • periodvisa besiktningar av reningsverket.
 • löpande reparationer av anläggingsdelar som pumpar,
  blåsmaskiner, armaturer (luckor, ventiler, elektriska ventiler).
 • reparationer och besiktningar av kombinerade sandfångar och silar,
  rensgaller, bandpressar, mottagningsstationer.
 • försäljning av reservdelar och anläggningar.
 • teknisk rådgivningom drift av avloppsreningsverk.
 • tjänster in automatik.
 • rengöring av buffertankar, reaktorer, pumpstationer.

Fördelar med vår service:

 • långt och felfritt arbete av avloppsreningsverket.
 • optimering av reningsprocessen.
 • upprätthållande av reningseffekten.

Vår offert omfattar också regelbunden service av små avloppsreningsverk. Planering och antal av servicetillfällen fastställs individuellt för varje kund. Vi erbjuder också service av större avloppsreningsverk. Tack vare vår erfarenhet och kunskap som samlats under åren kan vi erbjuda professionell service av alla typer av små avloppsreningsverk och leverera och ersätta reservdelar inklusive PLC-styrning. Vi kan också utföra felsökning på alla sorters reningsverk gällande drift och driftstörningar för att optimera deras funktion. Vi bjuder till samarbete i form av serviceavtal eller enstaka uppdrag.