1. Gdzie mogę umiejscowić oczyszczalnię?

Oczyszczalnia Biovacuum musi być umieszczona w pomieszczeniu zamkniętym i takim w którym można utrzymać temperaturę nie niższą jak 12°C. Najlepiej w pomieszczeniu znajdującym się w tym samym budynku mieszkalnym z którego będą do niej skierowane ścieki, np.:

  • Pomieszczenie gospodarcze
  • Garaż
  • Pomieszczenie techniczne (kotłownia, etc.)
  • Osobny budynek do tego przeznaczony

Zbiornik retencyjny który jest częścią składową oczyszczalni, zbierający ścieki z budynku może być umieszczony:

  • Pod podłogą pomieszczenia, w którym zamontowana będzie oczyszczalnia.
  • Na zewnątrz budynku.
  • W tym samym pomieszczeniu, obok oczyszczalni w przypadku, kiedy jest możliwość podłączenia do niego kanalizacji wewnętrznej budynku.
  • Na dolnej kondygnacji, w podpiwniczeniu lub w piwnicy

Można również wykorzystać istniejący zbiornik, do którego odprowadzane były lub są ścieki, pod warunkiem zapewnienia jego szczelności!

2. Czy mogę podłączyć kilka domów do jednej oczyszczalni?

Można podłączyć kilka domów, ale w tym przypadku należy dobrze przeanalizować możliwość jej umiejscowienia, wykonania kanalizacji oraz możliwość odprowadzenia ścieków oczyszczonych ( ciek wodny, system rozsączający).

3. Czy oczyszczalnia będzie wkopywana w ziemię?

Jedynym obiektem zakopywanym w gruncie może być zbiornik retencyjny. Patrz punkt dotyczący Zbiornika retencyjnego.

4. Jakich dokumentów potrzebuję do wybudowania oczyszczalni?

Z tym należy zwrócić się do Gminy która posiada dokumenty, które należy wypełnić w celu uzyskania warunków które trzeba spełnić aby uzyskać pozwolenie na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków.

5. Czy na oczyszczalni będzie wydzielać się brzydki zapach?

Oczyszczanie ścieków w naszych oczyszczalniach odbywa się w procesie tlenowym który zapewnia bezzapachowe ich oczyszczanie pod warunkiem eksploatowania oczyszczalni zgodnie z pozwoleniem wydanym przez Gminę oraz instrukcją obsługi.

6. Co ile oczyszczalnia będzie serwisowana?

Normalna praktyka to 2 do 4 serwisów w roku. Plan serwisowy jest ustalany i dostosowywany indywidualnie do każdego klienta.

7. Co z powstałym osadem po procesie oczyszczania?

Oczyszczalnie B5 (5 mieszkańców) oraz B10 (10 mieszkańców) wyposażone są w suszarki osadu nadmiernego powstającego w trakcie eksploatacji co powoduje, że nie powstaje osad w postaci płynnej który należy wywozić z oczyszczalni taborem asenizacyjnym! Wysuszony w suszarkach osad można kompostować z innymi biologicznymi odpadami powstającymi w gospodarstwie mieszkalnym i wykorzystać po kompostowaniu jako nawóz.