Teknologiska beräkningar för avloppsreningsverket BIONOR B-10 för 10 personer

Följande antogs för beräkningarna: – Biologisk belastning per invånare (PE) 1PE = 60g BOD7/ D – 24 timmars vistelse i ett hus med 10 invånare (10PE)                    – Hydrering av överskottsslam som genereras i reningsprocessen = 98,8 %– Ts = 1,2 % TS (innehåll av torrsubstans i slam) MÄNGD FÖR MYCKET FLYTANDE Läs mer…